Galerie Albert se nachází v centru městečka Svratky, v historické budově Burešovy vily z 20. let 20. století. V tomto domě často pobýval a maloval mistr František Kaván. Za první republiky se zde a v blízké restauraci u Šillerů scházela celá plejáda vynikajících krajinářů. Patřil mezi ně právě Kaván, Ota a Jindřich Bubeníčkovi, Vincenc Beneš, Josef Jambor, František Cína Jelínek, Josef Fiala. Tato tradice nezanikla ani po druhé světové válce, kdy do Svratky začala jezdit další generace umělců. Byli jimi Jiří Trnka, Ludmila Jiřincová, Helena Chvojková, Alois Chocholáč a další. S městem pak celý svůj život i tvorbu spjali malíři Rudolf Hanych a Karel Balíček.

Galerie Albert se snaží na tuto tradici navázat a dále ji rozvíjet. V jejích prostorách tedy naleznete díla většiny zmiňovaných výtvarníků i obrazy dalších umělců se Svratkou spřízněných či nikoliv.